Tolerancija I ravnopravnost – do posljednjeg vjernika!

Moderni kršćanski narodi žive na moralno nižem stupnju od životinja.

Zlo ne prestaje biti zlo zato što ga čini mnogo ljudi.

(L.N.Tolstoj)

Grijeh je udaljavanje duše od same sebe.

(Aristotel)

 

Svemogući Bog, kazivanjem u u svojim objavama, živim generacijama na ovom, zemaljskom svijetu, daje darovitu pouku, savjet, uputu i platformu za svako razmišljanje I logičko zaključivanje, sve sa jedinim smislom, ciljem I razlogom – da se bude narodom I narodima u pokornosti Njemu. Na temelju Božije pouke, savjeta I upute koristeći se svim raspoloživim sretstvima dostupnim čovjeku, prvenstveno razumom I umom, teorijskim I empirijskim naukama, čovjek I ljudi se upućuju u proučavanje povijesti.

Na prostoru današnje Palestine, na obalama Mrtvog mora, oko 2000. godina prije nove ere, vremenu kada u Evropi čovjek tek postepeno počinje da prelazi sa kamenog na bronzano oruđe (period koji se u arheologiji imenuje kao Eneolit), egzistirala su dva grada, Sodoma I Gomora (arapski Sedum I Amura), zajednice koje su, kao kolektiv I organizirana skupina, prve počele da upražnjavaju homoseksualizam. Njima je kao opomena, savjet I milost poslan poslanik Lut (biblijski Lot) da ih opomene I pruži savjet kako bi svoju egzistenciju I svoju dušu vratili u stanje pokornosti zakonu Božijem, stanju prirodnog ekvilibrija. O njima svjedočanstvo daje Kur’an u sedmoj suri (poglavlju) gdje se kaze: “… I Luta – kad reče narodu svome: "Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio? Vi sa strašću prilazite muškarcima, umjesto ženama. Ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi!" A odgovor naroda njegova glasio je: "Istjerajte ih iz grada vašeg, oni su ljudi čistunci!" (7: 80-82) Koliko su ogrezli u griješenju I perverzijama, govori I događaj kada stanovnici Sodome daju ultimatum Lutu da im se izruče dva čovjeka (meleka ili anđela koja su došla Lutu u ljudskom obliku) da bi sa njima seksualno općili. O tome pored Kur’ana govori I Stari zavjet gdje se u knjizi Postanka kaže: Oni pozvaše Lota i rekoše mu: "Gdje su ljudi, što večeras dođoše k tebi? Izvedi nam ih, da ih upoznamo!" Zbog toga što su bili nepopravljivi grješnici ogrezli u perverzijama Bog je odlučio da uništi ova dva grada: “…I kada pade naredba Naša, Mi sve prevrnusmo, ono što je bilo gore – bi dolje, i na njih spustismo kao kišu grumenje od pečena blata, koje je neprekidno sipalo” (Kur an 7: 83), “Tada pusti Gospod na Sodomu i Gomoru dažd sumpora i ognja od Gospoda, s neba. I uništi te gradove, svu nizinu sa svima stanovnicima tih gradova i sve, što je raslo na poljima.” (Knjiga Postanka, 19: 24, 25).

Održavanje “Queer Sarajevo festivala” od 24. do 28. Septembra, povuklo je za sobom mnoga pitanja vezana za homoseksualizam I njegovo javno manifestovanje. Vrh Islamske zajednice, koji se smjelo naziva oficijelnim tumačem Islama u Bosni I Hercegovini, “mudro” šuti. Ljudi koji su se samoinicijativno okupili na protestnom mitingu protiv održavanja ove manifestacije na sva usta su prozvani, ekstremistima, religijoznim fanaticima, fundamentalistima…, mada niko nije još do kraja nije odgonetnuo šta je to vjerski fanatizam ili… šta je to uopće vjerska tolerancija…? Jedan od najvećih živućih mislilaca islama dr. Jusuf el-Karadavi, o homoseksualizmu kaže sljedeće: “ovo ružno djelo predstavlja izopačenje I degeneraciju prirode čovjeka I uranjanje u kaljužu prlajvštine I nečistoće. “ Stav svih islamskih pravnika o homoseksualizmu je jasan. Ova perverzija je veliki grijeh I podliježe oštroj kazni. Islamsko pravo razilazi se samo po pitanju načina izvršenja kazne. Neki smatraju da je kazna za homoseksualizam istovjetna kao I za preljubu tj. kamenovanje, dok drugi smatraju da je kazna za ovaj čin smaknuće (sabljom, spaljivanjem, bacanjem sa vrha zidina itd.) Poslanik Muhammed je rekao da ni jedno mjesto, grad ili narod neće biti kažnjeni sve dok se u njima nemoral ne bude činio javno. Ko može osuditi za ekstremizam I fanatizam ljude koji ne mogu čekati propast skrštenih ruku? Koji ne mogu svjesno-nesvjesno, institucionalno-vaninstitucionalno, amnestirati pojavu za koju islam određuje oštru borbu, borbu dok Božija riječ ne bude gornja a riječ razvratnika donja… Samo što se ti ljudi, velike iskrenosti I smjelosti ali slabog vođstva I organizacije, nalaze u baruštini moralno potonule pseudo kršćanske Evrope, Evrope koja se pod utjecajem crkve nikada nije krstjanizirala, naprotiv, sama je paganizirala kršćanstvo.

Ahmed Lavić

drzava
Ovom prilikom pozivamo sve blogove slične tematike na uspostavljanje saradnje.

7 komentara

  1. Kad im se kaže: ‘Ne remetite red na Zemlji’, odgovaraju: ‘Mi samo red uspostavljamo’. Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne osjećaju.

    Na kraju će biti da oni koji nisu homoseksuali, zapravo nisu ti koji su normalni…

  2. Nema opravdanja za vaninstitucionalno djelovanje. Bosanski muslimani se nalaze u izuzetno losoj situaciji, okruzeni su neprijateljima koji bi ih rado unistili samo da mogu, i stoga ne smiju sebi dozvoliti nikakve spontane i vaninstitucionalne poteze. Eto rahmetli Alija je autoritarno vodio tu trecinu Bosne sto je mogao kontrolirati pola kroz institucije a pola izvan njih, uzdajuci se u svoje povjerljive i provjerene ali nazalost nesposobne ashabe iz redova Mladih muslimana pa dokle je Bosna dogurala?
    Danas se srpska skupstina u po Bosne moze sastati i pljuvati po toj zemlji a niko joj nista ne moze uraditi. Je li vama to pala neka koprena preko ociju pa pored te jasne i ozbiljne prijetnje svoju paznju usmjeravate na jednu malu beznacajnu grupicu pedera i lezbijki? Pustite vi njih, njih je lako napadati i savladavati – ako ste toliko angazirani udarite na one koji imaju svoje oruzje, ljudstvo i policiju. Udarite na one koji Bosni i muslimanima svaki dan smisljaju propast. Prioritirajte, a manite se mlacenja prazne slame.

  3. Eh brate ti sad ode malo presiroko… Ne mozes u isti kos staviti akciju protesta protiv queer festivala i borbu (institucionalnu ili vaninstitucionalnu) za ukidanje RS-a. Ljudi koji su bili na protestima ispred akademije su sigurno i velike patriote ove zemlje…
    Ali davno su mudri ljudi rekli da je propast jednog naroda uzrokovana moralnom dekadencijom ljudi idruštvenih institucija…

Komentariši